MÜƏLLİMLƏRİN İŞƏ QƏBULU ÜZRƏ SINAQ İMTAHANI, 26 MAY

MÜƏLLİMLƏRİN İŞƏ QƏBULU ÜZRƏ SINAQ İMTAHANI, 26 MAY

BU İMTAHAN ÜMUMİ SINAQ İMTAHANIDIR.