MÜƏLLİMLƏRİN İŞƏ QƏBULU ÜZRƏ SINAQ İMTAHANI, 21 APREL

MÜƏLLİMLƏRİN İŞƏ QƏBULU ÜZRƏ SINAQ İMTAHANI, 21 APREL

BU İMTAHAN ÜMUMİ SINAQ İMTAHANIDIR.