MÜƏLLİMLƏRİN İŞƏ QƏBULU ÜZRƏ SINAQ İMTAHANI, 10 MART

MÜƏLLİMLƏRİN İŞƏ QƏBULU ÜZRƏ SINAQ İMTAHANI, 10 MART

BU İMTAHAN ÜMUMİ SINAQ İMTAHANIDIR.