DÖVLƏT QULLUĞU ÜZRƏ SINAQ İMTAHANI, 2 İYUN

DÖVLƏT QULLUĞU ÜZRƏ SINAQ İMTAHANI, 2 İYUN