MÜƏLLİMLƏRİN İŞƏ QƏBULU ÜZRƏ SINAQ İMTAHANI, 28 YANVAR

MÜƏLLİMLƏRİN İŞƏ QƏBULU ÜZRƏ SINAQ İMTAHANI, 28 YANVAR

BU İMTAHAN ÜMUMİ SINAQ İMTAHANIDIR.