MÜƏLLİMLƏRİN İŞƏ QƏBULU ÜZRƏ SINAQ İMTAHANI, 3 DEKABR

MÜƏLLİMLƏRİN İŞƏ QƏBULU ÜZRƏ SINAQ İMTAHANI, 3 DEKABR

BU İMTAHAN ÜMUMİ SINAQ İMTAHANIDIR.